W świecie symboli (1986)

Recenzja z mojej wystawy w Galerii Varissela w Nürnberger Nachrichten 7 luty 1986

…Niezależnością odznaczają się też prace Jana Niksińskiego, który zresztą jest także uczestnikiem Triennale Rysunku w Norymberdze. Aktualnie twórczość Niksińskiego jest prezentowana w szerokim zakresie w Galerii Varissela. Wyróżniają się głównie rysunki tego młodego Polaka, w których, w pełen wyrazu sposób utrwalone są lęki, tęsknoty i zagrożenia.

Z wcześniej wspomnianym Engelke ma Niksiński wspólne to, że w swoich technikach mieszanych doszedł do znakomitości.

Na papierze gazetowym z notowaniami giełdowymi znajduje się przyklejony człowiek „Gra zależności”. W ogóle prace Niksińskiego odzwierciedlają stale sytuacje zniewolenia zamknięcia. „Gdzieś, w jakimś domu w Warszawie” nazywa się jedna z prac, gdzie wzrok rozpoznaje na kserokopii jakiegoś zdjęcia fasadę domu. Jest ona jednak jakby posiatkowana drutem, a na dole w podwórzu 1eży ciemna, krwisto-czerwona otchłań. Obrazy, które budzą niepokój. Nie jest to zdrowy świat. – ale przeżycie graficzne.

.