Sztuka tworzy „nową rzeczywistość” (1986)

Artykuł w Salzburger Nachrichten 9.01.86 – Karl Harb /fragmenty/

Salzburg – Polak Jan Niksiński mieszkał i pracował w otwartym atelier rządu Salzburga.

Od kilku lat nasz kraj posiada w Domu Artysty /Künstlerhaus) swoje atelier. Artyści ze wszystkich krajów mogą tutaj mieszkać i pracować w sprzyjających warunkach.

…Spotkania z literaturą miały zawsze znaczący wpływ na jego obrazy, także poza zewnętrznym konkretnym literackim powiązaniem. Niksiński widzi w sztuce możliwość „opowiadania” treści, w których dany materiał (n.p. fotografie) transformuje on w sobie właściwy sposób…

…Obrazy Niksińskiego noszą także w każdym wypadku wyraźne indywidualne piętno; rezultat „napięcia między realistycznym myśleniem i emocjami”. Indywidualizm jest aktualnie wyznacznikiem polskiej sztuki, która budzi coraz większe zainteresowanie wśród młodych ludzi…

…Pytam się Jana Niksińskiego, czy sztuka jest dla niego polityczna. On przeczy; o wiele bardziej powinna sztuka tworzyć jakąś „inną rzeczywistość „Sztuka zaczyna się tam, gdzie r z e c z w i s t o ś ć s i ę k o ń c z y, ona nie jest- żadną dokumentacją świata. Wychodząc od konkretnych rzeczy, poprzez łańcuch skojarzeń sztuka tworzy zmieniony, artystyczny obraz realnych faktów. Stylizując, można by tutaj mówić o „symbolizmie abstrakcyjnym, jednak Niksiński broni się przed taką pospieszną, gotową kategoryzacją.

Więc także w tym wypadku: symptom indywidualizmu…

.