Recenzja z Triennale Rysunku w Norymberdze (1985/86)

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt Nr.5 ,2 luty 1986

Hamburg /RFN/ /Fragment/

Europa wschodnia: Miszmasz i poszukiwanie nowego

Piotr Nawrocki

Najbardziej intymny wkład do wschodnioeuropejskiej części Triennale Polska. Obok węgierskiego ,,jest on najbardziej uwagi. Wystawione tu prace ukazują pewien obszar sztuki, która rozwija się w najrozmaitszych kierunkach, ciekawość nowej rzeczywistości w najszerszym tego słowa znaczeniu, a także niezaprzepaszczanie gotowości do eksperymentu. Znaczącymi przykładami w tej sferze są prace Andrzeja Kapusty, Marka Jaromskiego i przede wszystkim Jana Niksińskiego, jak i Macieja Bernharda; ulegają oni fascynacji płaszczyzną obrazu i jej podziałom. Odbywa. się to w ściśle intelektualnych granicach. W ten sposób powstają pewnego rodzaju diagramy duszy, które przeważnie są; oszczędne i działają prawie „na zimno”…

.