Doświadczenia i propozycje młodych (1987)

Recenzja z mojej i trzech innych wystaw młodych artystów z Kielc w Galerii BWA „Piwnice” „Echo Dnia” 25.06.87

Dwie ciekawe wystawy prezentowane są w kieleckiej Galerii BWA „Piwnice” Pierwszą z nich, indywidualną, zaproponował 35-letni Jan Niksiński, artysta poszukujący, ale o ugruntowanym już stylu, biegle poruszający się w grafice. Należy on do najlepiej wykształconych polskich grafików – studiował w Gdańsku, Warszawie, Wiedniu, pracował jako asystent, w Salzburgu, a ponad to współpracował z wydawnictwami polskimi i austriackimi, miał indywidualne wystawy w RFN, Austrii, Jugosławii; Berlinie Zachodnim. Obecnie należy do czołowych polskich grafików. Jego prace odznaczają się doskonałym warsztatem, swoistą wirtuozerią wykonania, co ma szczególne znaczenie dla artysty posługującego się z biegłością ołówkiem, piórem, kolażem, przemalowaniami, a więc wszechstronnością środków wyrazu. Najistotniejsze jednak, że Niksinski w sposób nadzwyczaj udany umie połączyć abstrakcję z konkretem, nowatorską formę z tradycyjną treścią (pejzaże z Nürnberg. „To było kiedyś”, „My home”).

Otaczającą go rzeczywistość potrafi pokazać w sposób poetycki, ale intelektualny. Stosując techniki mieszane wyraża tęsknoty i zagrożenia człowieka współczesnego, budzi zastanowienie i refleksję. Jest już artystą ukształtowanym, mającym coś do powiedzenia, choć ciągle poszukującym, mimo doświadczeń; które przyniosły mu pozytywne oceny krytyki polskiej i zagranicznej.

.