Sztuka staje ewidentnie po stronie człowieka w jego potrzebie znalezienia swojej subiektywnej, indywidualnej jakości w magmie uogólnień i uproszczeń codziennego życia. Tworzy alternatywną niszę, gdzie każdy może się odnaleźć, jeśli tylko potrafi.

 
00

1. Obraz Sabine G. z moją interwencją (p.p.1)
24 x 13 cm
technika własna (płyta paździerzowa) - 2006

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 8.07.2019