Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
00

1. Obraz Sabine G. z moją interwencją (p.p.1)
24 x 13 cm
technika własna (płyta paździerzowa) - 2006

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 8.07.2019