Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciska† esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
80

81. Samson i Dalila (australijski film) średni
190 x 50 cm
technika własna (płótno) - 2012r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 10.11.2020