Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciska† esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
23

24. Twoja sukienka była żółta
59 x 48 cm
technika własna (deska) - 2002r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 10.11.2020