Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
10

11. Ateistyczny amulet
72 x 53 cm
technika własna - 1991-2001r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 15.04.2018