Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
77

78. Afican Mundial
140 x 100 cm
technika własna (płótno) - 2011r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 15.04.2018