Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 
70

71. Shadows and Light - Delfin
40 x 40 cm
technika własna (płótno) - 2010r.

polski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 15.04.2018