02

3. Tajemnica w nas - labirynt między nami
54 x 62 cm
technika własna - 1979r.

sprzedane

wyst?puj? obecnie w innej wersji