02

3. Grecja
102 x 71.5 cm
akryl (na p³ótnie) - 1978r.

sprzedane

wyst?puj? obecnie w innej wersji