00

1. Muzyka starych ikon
82 x 102 cm
akryl (na p³ótnie) - 1977r.

sprzedane

wyst?puj? obecnie w innej wersji