00

1. Latynosfera
56 x 72 cm
litografia + technika mieszana - 1978r.

sprzedane

wyst?puj? obecnie w innej wersji