Moje teksty


Obrazy w Teatrze -Teatr wobrazach ...
Szpary, pÍkniÍcia i zas≥ony ...
Obrazy i... obrazy ...
Tekst w katalogu do wystawy w galerii Zapiecek ...
Relatywizm w Sztuce ...
Sztuczki i sztuka ...