Istotą dobrej sztuki jest umiejętność relatywizacji wszelkich realnych i doraźnych kontekstów. Ona powinna stwarzać alternatywę i wyciskać esencję tego, co będąc tylko aktualne, ma szansę stać się ponadczasowym.

 

W tym roku prace w danej kategorii nie istniejąpolski | deutsch | english

Ostatnia aktualizacja 15.04.2018